Generelt:
Nedenstående tilbud er rettet mod dem som ønsker at lære mere om whisky, ved at følge udviklingen fra råvare til færdigt produkt. Vilkårene i dette tilbud bygger på de på underskrift tidspunktet gældende lovregler mv.. Tilbuddet og tilhørende vilkår kan ændres uden varsel.

Parterne:
Paterne som indgår aftalen er Destilleriet Braunstein (herefter benævnt som Braunstein) og en fysisk eller juridisk person (herefter benævnt som fadejeren)

Fadet:
Egefadet som anvendes er på 30 liter, hvor fadejeren vælger fadets karakter.

Destillatet:
Alkohollen er af maltet byg, som er mæsket, forgæret og derefter destilleret hos Braunstein. Der er 2 forskellige recepter som fadejeren kan vælge mellem, en røget eller ikke røget. Alkohollen er forlagret hos Braunstein i minimum 3 år, fadejeren kan her vælge mellem et udvalg af typer – kontakt Braunstein for udvalg og priser. Fadet fyldes med alkohollet ved fadstyrke, som på 3 årig alkohol vil ligge på ca. 63,7%

Køb af fad:
Fadejeren køber fadets fulde indhold. Det er ikke muligt at købe dele af et fad, ønsker fadejeren at købe fadet efter tømning koster fadet 3000,-.

Prisliste:
Aktuel prisliste for fade og diverse valgbare tillægstjenester er at finde på Braunstein’s hjemmeside: www. Braunstein.dk

Registrering af køb:
Køb foretages ved at udfylde købs blanket for fad køb eller via Braunstein’s hjemmeside. Købet er bindende ved underskrift eller registrering via hjemmeside.

Tildeling af fad:
Braunstein forbeholder sig retten til, at beslutte hvilket fad af den af fadejeren, ønskede karakter, som tildeles fadejeren. Aftalen formaliseres:
Braunstein fremsender faktura til fadejeren, ved betaling godkender fadejeren vilkårene for indgået aftale (disse er vedlagt fakturaen).

Registrerings informationer:
Fadejeren har ansvaret for at informationerne vedr. Fadejeren er korrekte. Hvis kontakt informationerne ændres er det fadejerens ansvar at disse opdateres hos Braunstein, via hjemmeside eller via direkte kontakt til Braunstein.

Kontakt til fadejeren:
Informationer vedr. fadet rettes direkte til fadejeren. Braunstein’s kontakt sker direkte via den e-­‐mail som fadejeren har oplyst ved købet.

Fadfyldning:
Efter at Braunstein har modtaget hele beløbet for fadkøbet, sker påfyldning af den ønsket whisky inden for 6 uger.

Lagring af fad:
Lagring af fadet sker på Braunstein’s registrerede lagre. Da alkohollen er forlagret kan whiskyen aftappes efter allerede et år, men fadejeren bestemmer selv hvornår whiskyen er klar. I fadets pris indgår lagringsomkostninger de første 2 år samt forsikring i denne periode, hvis fadejeren ønsker en længere lagring faktureres der en afgift for lagring og forsikring på 1000,- pr. år.

Prøvesmagning:
I prisen indgår en smageflaske af fadet. Flasken indeholder 20cl. Vi sender din prøve direkte hjem til dig.

Flaskning:
Når du som fadejer beslutter at whiskyen har nået toppen, så er det tid til flaskning. Ønsket om flaskning bestilles på fad webben, hvorefter Braunstein fastsættes en dag for flaskning (Braunstein flasker 4 gange om året), og tager kontakt til dig vedr. den valgfrie tekst del af etiketterne. Du er velkommen til af afhente på destilleriet.
Whiskyen flaskes på Braunstein’s 0,5 l. flasker og pakkes i 6 stk. kartoner. Under lagringen fordamper en del af alkohollen, dette kaldes englenes andel, dette er en naturlig del af lagring af whisky. Flaskning sker normalt ved den alkoholstyrke fadet har på tapningstidspunktet (cask strength), mod en mindre meromkostning kan fadejeren vælge at aftappe ved en lavere alkohol styrke, dog minimum 46%.

Uforudsete hændelser:
Whiskyen lagres i egefade, da fadene er lavet af et naturmateriale, kan der forekomme lækage eller anden uforudset hændelse. Braunstein erstatter eventuelt mistet indhold som følge af alt andet end fordampning.

Force Majeure:
Forhindres Braunstein i at leve op til nærværende aftale som følge af force majeure, har fadejeren ikke ret til erstatning. Ved force majeure forstås: krig, terror, politiske uroligheder, import eller eksportrestriktioner, myndigheds beslutninger eller foreskrifter, brand, storm, orkan, oversvømning eller anden naturkatastrofe.

Ejendomsretten:
Du har som fadejer den fulde ejendomsret over fadet indhold, fadet tilhøre Braunstein.
Vi vil gerne fra Destilleriet Braunstein’s side endnu engang ønske dig tillykke med fadet og vi ser frem til at dele vores passion med dig.

Med venlig hilsen
Destilleriet Braunstein
Carlsensvej 5
4600 Køge
www.braunstein.dk